Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. marca 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-17/12)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu – Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti – Prepozna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija), (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in M. J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)PredmetPredlog, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi predolgega trajanja postopka za priznanje resnosti njene bolezni.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.