Language of document :

Kanne 8.2.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-17/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komissio on velvoitettava korvaamaan vahinko, jonka kantaja väittää aiheutuneen siitä, että hänen sairautensa vakavuuden tunnustamismenettely on kestänyt kohtuuttoman kauan.

Vaatimukset

Päätös, jolla komissio on hylännyt kantajan 23.11.2010 päiväämän ja komission nimittävälle viranomaiselle toimittaman hakemuksen, on sen muodosta riippumatta kumottava

24.1.2011 päivätty komission ilmoitus, jonka oikeassa yläreunassa on teksti ”Ref Ares(2011)74616 - 24/0112011”, on kumottava

päätös, jolla hylättiin kantajan 24.1.2011 päivätystä ilmoituksesta tekemä oikaisuvaatimus, on sen muodosta riippumatta kumottava tarvittavilta osin

23.9.2011 päivätty ilmoitus, jonka oikeassa yläreunassa on teksti ”Ref Ares(2011)1010393 - 23/09/2011” on kumottava tarvittavilta osin

on todettava tarvittavilta osin, että menettely, joka seurasi kantajan henkilöstösääntöjen 72 artiklaan perustuvaa vaatimusta saada täysimääräinen korvaus hänelle aiheutuneista sairauskuluista, on kestänyt yli viisi vuotta

on todettava tarvittavilta osin, että kyseinen menettely on ylittänyt kohtuulliseksi katsottavan käsittelyajan

näistä syistä komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle hänen perusteettomasti asian käsittelyn kohtuuttoman keston vuoksi jo kärsimänsä vahinko suorittamalla kantajalle 10 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi katsoma tätä suurempi tai pienempi määrä

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle tälle määrälle laskettava 10 prosentin korko, joka lisätään pääomaan vuosittain, 23.11.2010 päivätyn vaatimuksen saapumista komissiolle seuraavasta päivästä kyseisen 10 000 euron määrän suorittamiseen saakka

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.