Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 8. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-17/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība piespriest Komisijai atlīdzināt kaitējumu, ko prasītājs esot cietis tādas procedūras pārmērīga ilguma rezultātā, kuras ietvaros tiek atzīts viņa pārciestās slimības smagais raksturs

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu – neatkarīgi no tā pieņemšanas formas –, ar kuru Komisija ir noraidījusi prasītāja iecēlējinstitūcijai nosūtīto 2010. gada 23. novembra lūgumu;

atcelt Komisijas 2011. gada 24. janvāra paziņojumu, kura augšējās daļas labajā malā ir norādīta atsauce “Ref Ares(2011) 74616 - 24/11/2011”;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu – neatkarīgi no tā pieņemšanas formas –, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par 2011. gada 24. janvāra paziņojumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2011. gada 23. septembra paziņojumu, kura augšējās daļas labajā malā ir norādīta atsauce “Ref Ares (2011) 1010393 – 23/09/2011”;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, apstiprināt, ka procedūra, kas tika ierosināta pēc prasītāja lūguma atzīt tā tiesības saņemt medicīnisko izdevumu atmaksu 100 % apmērā atbilstoši Civildienesta noteikumu 72. pantam iesniegšanas, ir ilgusi vairāk nekā piecus gadus;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka attiecīgās procedūras ilgums ir bijis nesaprātīgs;

tādējādi piespriest Komisijai atlīdzināt kaitējumu, kuru prasītājs jau ir netaisnīgi cietis attiecīgās procedūras nesaprātīgā ilguma dēļ, samaksājot viņam naudas summu EUR 10 000 apmērā vai jebkādu lielāku vai mazāku naudas summu, kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par atbilstīgu un taisnīgu;

piespriest Komisijai no nākamās dienas, kad Komisija bija saņēmusi 2010. gada 23. novembra lūgumu, līdz EUR 10 000 faktiskai samaksai, samaksāt prasītājam procentus par šo naudas summu kopā ar ikgadējo kapitalizāciju ar likmi 10 % gadā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.