Language of document :

Beroep ingesteld op 8 februari 2012 – ZZ/Commissie

(Zaak F-17/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om de Commissie te veroordelen tot betaling van de schade die de verzoekende partij zou hebben geleden als gevolg van de extreem lange duur van de procedure inzake de erkenning van de ernst van de ziekte waaraan zij lijdt

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit van de Commissie tot afwijzing van het verzoek van 23 november 2010 dat de verzoekende partij aan het tot aanstelling bevoegd gezag van de Commissie (TABG) heeft gericht;

nietigverklaring van de nota van de Commissie van 24 januari 2011 die rechtsboven de referentie „Ares(2011)74616 – 24/0112011” bevat;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klacht die de verzoekende partij tegen de nota van 24 januari 2011 heeft ingediend;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 23 september 2011 die rechtsboven de referentie „Ares(2010)1010393 – 23/09/2011” bevat;

voor zover nodig, vaststelling dat de procedure volgende op het verzoek van de verzoekende partij om op grond van artikel 72 van het Statuut in aanmerking te komen voor 100 % vergoeding van haar ziektekosten, meer dan vijf jaar heeft geduurd;

voor zover nodig, vaststelling dat de duur van de betrokken procedure onredelijk is geweest;

dientengevolge, veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de schade die de verzoekende partij reeds heeft geleden door de onredelijke duur van de betrokken procedure, door haar het bedrag van 10 000 EUR te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht redelijk en billijk zal achten;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan de verzoekende partij, met ingang van de dag volgende op die waarop het verzoek van 23 november 2010 bij de Commissie is binnengekomen en tot aan de daadwerkelijke betaling van 10 000 EUR, van een jaarlijkse rente van 10 % over dat bedrag met jaarlijkse kapitalisatie;

verwijzing van de Commissie in de kosten.