Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 aprilie 2012 – Collado/Comisia

(Cauza F-15/12)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________