Language of document :

Beroep ingesteld op 10 februari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-16/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers tewerkstelling eenzijdig te wijzigen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 1 februari 2012 om verzoeker tewerk te stellen bij de eenheid D5 in plaats van de eenheid A4;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding van 3 000 EUR voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden;

verwijzing van de Commissie in de kosten.