Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 30. september 2015 – Schönberger mod Revisionsretten

(Sag F-14/12 RENV)

(Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – forfremmelse – forfremmelsesåret 2011 – afslag på forfremmelse – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

    Processprog: tysk    

Parter

Sagsøger: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat O. Mader)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union (ved B. Schäfer og Í. Ní Riagáin Düro, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2011.

Konklusion

Revisionsretten for Den Europæiske Union frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

I sag F-14/12 og sag F-14/12 RENV bærer Peter Schönberger sine egne omkostninger og betaler de af Revisionsretten for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

I sag T-26/14 P bærer Revisionsretten for Den Europæiske Union sine egne omkostninger og betaler de af Peter Schönberger afholdte omkostninger.

____________