Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 30.9.2015 – Schönberger v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-14/12 RENV)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamisen jälkeen – Ylennys – Vuoden 2011 ylennysmenettely – Ylennyksen epääminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osin selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja O. Mader)

Vastaaja: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: B. Schäfer ja Í. Ní Riagáin Düro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne vastaajan päätöksistä olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD13 vuoden 2011 ylennysmenettelyssä.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset osin selvästi puuttuvat ja koska kanne on osittain selvästi perusteeton.

Asioissa F-14/12 ja F-14/12 RENV Peter Schönberger vastaa omista ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen oikeudenkäyntikuluista.

Asiassa T-26/14 P Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vastaa omista ja Peter Schönbergerin oikeudenkäyntikuluista.

____________