Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 september 2015 – Schönberger/Rekenkamer

(Zaak F-14/12 RENV)

(Openbare dienst – Ambtenaren – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Bevordering – Bevorderingsronde 2011 – Weigering van bevordering – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: O. Mader, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer (vertegenwoordigers: B. Schäfer en Í. Ní Riagáin Düro, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet te bevorderen naar de rang AD 13

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

In de zaken F-14/12 en F-14/12 RENV draagt Schönberger zijn eigen kosten alsmede de kosten die de Rekenkamer van de Europese Unie heeft gemaakt.

In zaak T-26/14 P draagt de Rekenkamer van de Europese Unie haar eigen kosten alsmede de kosten die Schönberger heeft gemaakt.

____________