Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 3. mája 2016 – Aprili a Kilian/Komisia

(vec F-18/12)1

(Verejná služba – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku– Práva na dôchodok nadobudnuté pred vstupom do služieb Únie vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme – Prevod do dôchodkového systému Únie – Návrh na započítanie príspevkových rokov, ktorý predložili menovací orgán alebo orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy, ktorý dotknutá osoba prijala – Zamietnutie tohto návrhu – Nový návrh na započítanie príspevkových rokov založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach –Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgicko) a Karin Kilian (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, napokon J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr M. G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby Komisie na základe prepočítaného návrhu PMO

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Sophie Aprili a Karin Kilian Olivier Maes znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 138, 12.05.2012, s. 34.