Language of document :

Kanne 5.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-132/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylättiin hiljaisesti kantajan vaatimus saada kirjallisesti tiedot ennen vuotta 2005 ja vuosina 2005–2010 kertyneiden vuosilomapäivien määrästä, joihin kantajalla oli oikeus hakemuksen tekopäivänä, ja niiden vuosilomapäivien määrästä, joihin kantajalla on oikeus vuoden 2010 loppuun mennessä, ja hakemus näiden lomapäivien pitämiseksi, sekä ilmoitus niistä syistä, joiden vuoksi tällaiset hakemukset voidaan mahdollisesti hylätä.

Vaatimukset

–    komission tai komission tekemäksi katsottava päätös, jolla kantajan 25.9.2010 päiväämä, nimittävälle viranomaiselle osoittama hakemus hylättiin, on kumottava

–    28.2.2011 laadittu ilmoitus nro Ares (2001)217354, jonka kantaja sai vasta 6.4.2011, on todettava lain nojalla mitättömäksi tai kumottava tarvittavilta osin

–    komission tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 25.4.2011 tekemä vaatimus, on sen muodosta riippumatta kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.