Language of document :

Sag anlagt den 15. december 2011 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-134/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgernes anmodning om bistand i henhold til vedtægtens artikel 24 som følge af tilbagekaldelse af et tilbud om overførsel, som sagsøgerne havde accepteret efter udløbet af en rimelig frist til at benytte sig af muligheden for at få overført deres pensionsrettigheder.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelsen af 9. marts 2011, hvorved sagsøgernes anmodning om bistand med henblik på at komme i besiddelse af alle oplysninger, der er relevante for at afgøre, om de i givet fald vil have deres pensionsrettigheder overført, afslås.

Kommissionen tilpligtes at betale 500 EUR for hver måneds forsinkelse med at afgive et regelret tilbud om overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder, der udredes med virkning fra den dag, hvor Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) besluttede at tilbagekalde det tilbud, som sagsøgerne og pensionskasserne havde accepteret, dvs. den 25. januar for den første sagsøgers vedkommende og den 5. februar for den anden sagsøgers vedkommende, eller i det mindste fra dagen for afslaget på deres bistandsanmodning, dvs. den 9. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.