Language of document :

Beroep ingesteld op 15 december 2011 – ZZ en ZZ / Commissie

(Zaak F-134/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers’ verzoek om bijstand uit hoofde van artikel 24 van het Statuut na de intrekking van een door hen aangenomen voorstel voor overdracht en na het verstrijken van een redelijke termijn om gebruik te maken van de mogelijkheid om hun pensioenrechten over te dragen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van 9 maart 2011 tot afwijzing van verzoekers’ verzoek om bijstand opdat zij over alle relevante elementen beschikken om eventueel te beslissen hun pensioenrechten over te dragen;

veroordeling van de Commissie tot betaling van 500 EUR per maand vertraging bij het doen van een naar behoren geformuleerd voorstel voor de overdracht van verzoekers’ pensioenrechten, vanaf de dag waarop het PMO heeft besloten om het door verzoekers en de pensioenfondsen aanvaarde aanbod in te trekken, dat wil zeggen 25 januari voor de eerste en 5 februari voor de tweede verzoeker, of althans vanaf de afwijzing van hun verzoek om bijstand op 9 maart 2011;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.