Language of document :

2011. december 13-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-133/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: P. Georgen Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/A/17/04. sz. versenyvizsgának az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt közzétett tartaléklistáján szereplő felperest a kevésbé kedvező rendelkezések alapján az AD6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába besoroló bizottsági határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az AD6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába történő besorolását, amelyre a felperes 2011. április 1-jétől próbaidőre történő kinevezése alkalmával került sor;

állapítsa meg, hogy a felperes szakmai tapasztalatának objektív figyelembevétele alapján, valamint az egyéb álláshirdetések alapjául szolgáló elveknek megfelelően, továbbá tekintettel a teljesítményarányos díjazásra, a felperes az AD11 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába történő besorolásra, mindenesetre pedig más megfelelő besorolásra jogosult;

a felperesnek okozott vagyoni kár tekintetében addig az időpontig, amíg a felperes szakmai tapasztalatának és szolgálati idejének megfelelő besorolásáról szóló alakszerű határozat születik, ítéljen meg a felperesnek olyan összeget, amely megfelel a felperesnek a felvételéről szóló határozat szerinti besorolásával járó összeg és azon összeg közötti teljes különbözetnek (havonta 3 051,43 euró, vagy szakértők által meghatározott összeg), amelyre a felperes jogosult lett volna, továbbá a felperes helyes besorolási fokozatba történő besorolásáról szóló határozat meghozatalának időpontjáig járó, az Európai Központi Bank által meghatározott mértékű késedelmi kamatokat;

hozza a felperest olyan helyzetbe, amelyben a felperesnek az alperessel fennálló munkajogviszonyából eredő nyugdíj- és egyéb jogosultságokat ugyanúgy számítják, illetve újraszámítják, mint ahogy azt akkor tették volna, ha a felperest – a jelen keresetben előadottaknak megfelelően – helyesen sorolták volna be, továbbá nem vagyoni kárként ítéljen meg a felperesnek 10 000 eurót, az Európai Központi Bank által meghatározott mértékű késedelmi kamatokkal együtt attól az időponttól kezdve, amikor az alperes a felperest felvette, vagy pedig a jelen kereset benyújtásának időpontjától kezdve, a teljes kifizetésig;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.