Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-132/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Hiány)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayer és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amellyel elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy elsősorban közöljék vele írásban a 2005. évet megelőző években, valamint a 2005. és 2010. között megszerzett, az évi rendes szabadság részét alkotó fizetett munkanapok teljes számát, amelyek a kérelem benyújtásának időpontjától megilletik, valamint azon fizetett szabadnapok számát, amelyek tekintetében 2010. végéig megszerezhetők, másodsorban, hogy igénybe vehesse mindezen szabadnapokat, harmadsorban pedig, hogy tájékoztassák őt azon kifogásokról, amelyek alapján e kérelmeket elutasíthatják.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 65., 2012.3.3., 23. o.