Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 november 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-132/11)

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefaxmeddelande inom fristen för talans väckande – Advokatens handskrivna namnteckning är inte likadan som den som finns på originalansökan vilken skickats per post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas – Föreligger inte)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran om, för det första, att skriftligt ange hur många semesterdagar som sökanden haft rätt till före 2005 och fått rätt till under åren 2005 – 2010 och som sökanden hade rätt till vid tidpunkten för ansökan och hur många dagar som sökanden hade rätt till, till och med slutet av 2010, för det andra att få del av samtliga dessa semesterdagar, och för det tredje ange eventuella skäl till att dessa ansökningar inte kan beviljas

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.