Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 4. svibnja 2016. – Dun protiv Komisije

(predmet F-131/11)1

(Javna služba – Privremeno osoblje – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije na temelju nacionalnog mirovinskog sustava – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za uračunavanje razdoblja osiguranja koji je dalo tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora, a koji zainteresirana strana nije odmah prihvatila – Novi prijedlog za uračunavanje utemeljen na novim općim provedbenim odredbama – Pojam akta kojim se nanosi šteta – Očita nedopuštenost – Članak 81. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Peter Dun (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, a zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, i konačno J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Martin i J. Baquero Cruz, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, a zatim G. Gattinara, agent, i konačno G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o prijenosu mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju ponovno izračunanog prijedloga Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO).

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Peter Dun snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 65, 3. 3. 2012., str. 23.