Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 4 mai 2016 - Dun/Comisia

(Cauza F-131/11)1

[Funcție publică – Agenți temporari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Uniunii în temeiul unui sistem național de pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii – Propunere AAIC de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor neacceptată imediat de persoana în cauză – Nouă propunere de aplicare a unui spor la anii de plată a contribuțiilor, întemeiată pe noi dispoziții generale de punere în aplicare –Noțiunea de act cauzator de prejudicii – Inadmisibilitate vădită - Articolul 81 din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Peter Dun (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați, și, în cele din urmă, J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți, ulterior  J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent, și, în cele din urmă, G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de transfer al drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei pe baza propunerii recalculate a PMO

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Peter Dun suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 65, 3.3.2012, p. 23.