Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 2ας Αυγούστου 2016

Υπόθεση F‑134/11

Giorgio Cocchi

και

Nicola Falcione

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Καθήκον αρωγής – Άρθρο 24 του ΚΥΚ – Απόρριψη της αιτήσεως αρωγής – Συντάξεις – Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Αίτηση μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων – Παραίτηση από την αίτηση μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της δίκης – Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της απορρίψεως της αιτήσεως αρωγής»

Αντικείμενο:      Προσφυγή‑αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ δυνάμει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο Giorgio Cocchi και ο Nicola Falcione ζητούν, αφενός, την ακύρωση των αποφάσεων της 9ης Μαρτίου 2011 με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τις αιτήσεις τους αρωγής, υποβληθείσες στο πλαίσιο των αιτήσεών τους για τη μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτήσει στο ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστημα και, αφετέρου, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να τους καταβάλει αποζημίωση.

Απόφαση:      Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως στην υπόθεση F‑134/11, Cocchi και Falcione κατά Επιτροπής. Ο Giorgio Cocchi, ο Nicola Falcione και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν έκαστος τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

Υπαλληλικές προσφυγές – Έννομο συμφέρον – Εκτίμηση κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής – Μεταγενέστερη απώλεια του έννομου συμφέροντος – Κατάργηση της δίκης

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

Προκειμένου ένας υπάλληλος να είναι σε θέση να εμμείνει στην εκδίκαση προσφυγής με την οποία ζητείται η ακύρωση αποφάσεως, πρέπει να διατηρεί προσωπικό συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως και μετά την άσκηση της εν λόγω προσφυγής, τέτοιο δε έννομο συμφέρον προϋποθέτει ότι η προσφυγή μπορεί, εκ του αποτελέσματός της, να του αποφέρει ορισμένο όφελος.

Όταν υπάλληλος αποσύρει αίτησή του για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση κατόπιν συμφωνίας με το οικείο θεσμικό όργανο, ενδεχόμενη δικαστική απόφαση με την οποία ακυρώνεται η απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεώς του αρωγής η οποία είχε υποβληθεί στο πλαίσιο αιτήσεώς του για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να του αποφέρει κανένα διοικητικό όφελος, τούτο δε ανεξαρτήτως του ζητήματος αν αίτηση αρωγής υποβαλλόμενη από υπάλληλο προκειμένου να αμυνθεί έναντι των πράξεων του ίδιου του θεσμικού οργάνου στο οποίο εργάζεται είναι νομικώς παραδεκτή.

Συναφώς, ελλείψει ενεστώτος έννομου συμφέροντος, παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 33 και 34)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: διάταξη της 2ας Δεκεμβρίου 2013, Παχτίτης κατά Επιτροπής, F‑49/12, EU:F:2013:197, σκέψη 28 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία