Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 2 d.

Byla F‑134/11

Giorgio Cocchi

ir

Nicola Falcione

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareiga padėti – Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis – Pagalbos prašymo atmetimas – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Prašymas perkelti pensines teises – Prašymo perkelti pensines teises atsiėmimas vykstant teismo procesui – Pagrindo priimti sprendimą dėl pagalbos prašymo atmetimo nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo Giorgio Cocchi ir Nicola Falcione prašo, pirma, panaikinti 2011 m. kovo 9 d. sprendimus, kuriais Europos Komisija atmetė jų pagalbos prašymus, pateiktus nagrinėjant jų prašymus perkelti pensines teises, jų įgytas pagal Italijos pensijų sistemą, į Europos Sąjungos pensijų sistemą, ir, antra, nurodyti Komisijai atlyginti jų patirtus nuostolius.

Sprendimas:      Nebėra pagrindo priimti sprendimo byloje Cocchi ir Falcione / Komisija, F‑134/11. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione ir Europos Komisija patys padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Vertinimas ieškinio pareiškimo momentu – Vėlesnis suinteresuotumo pareikšti ieškinį išnykimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Kad pareigūnas galėtų pareikšti ieškinį dėl sprendimo panaikinimo, jis turi turėti asmeninį suinteresuotumą, kad skundžiamas sprendimas būtų panaikintas net ir po minėto ieškinio pareiškimo; toks suinteresuotumas reiškia, kad ieškinio rezultatas gali būti naudingas minėtam asmeniui.

Jeigu pareigūnas, susitaręs su atitinkama institucija, atsiėmė savo prašymą perkelti pensines teises, įgytas iki pradedant tarnybą Sąjungoje, galimas teismo sprendimas, panaikinantis sprendimą atmesti jo pagalbos prašymą, pateiktą nagrinėjant jo prašymą perkelti pensines teises, administraciniu požiūriu jam nebūtų naudingas, ir tai nepriklauso nuo to, ar pareigūno pagalbos prašymas, pateiktas siekiant apsiginti nuo institucijos, kurioje dirba, veiksmų, teisiniu požiūriu yra priimtinas.

Šiuo atžvilgiu, jei nebėra suinteresuotumo pareikšti ieškinį, nebėra ir pagrindo dėl jo priimti sprendimą.

(žr. 33 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2013 m. gruodžio 2 d. Nutarties Pachtitis / Komisija, F‑49/12, EU:F:2013:197, 28 punktas ir nurodyta teismo praktika.