Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

2 august 2016

Cauza F‑134/11

Giorgio Cocchi
și
Nicola Falcione

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Obligație de asistență – Articolul 24 din statut – Respingerea cererii de asistență – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Cerere de transfer al drepturilor de pensie – Renunțarea la cererea de transfer al drepturilor de pensie în timpul procesului – Nepronunțare asupra respingerii cererii de asistență”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Giorgio Cocchi și domnul Nicola Falcione solicită, pe de o parte, anularea deciziilor din 9 martie 2011 prin care Comisia Europeană le‑a respins cererile de asistență formulate în cadrul cererilor de transfer al drepturilor de pensie pe care le‑au dobândit în sistemul de pensii italian către sistemul de pensii al Uniunii Europene și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia:      Constată că nu mai este necesar să se pronunțe în cauza F‑134/11, Cocchi și Falcione/Comisia. Domnul Giorgio Cocchi, domnul Nicola Falcione și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acţiunea – Apreciere la momentul introducerii acțiunii – Dispariția ulterioară a interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Pentru ca un funcționar să poată continua o acțiune în anularea unei decizii, trebuie ca acesta să păstreze un interes personal în anularea deciziei atacate chiar și după introducerea respectivei acțiuni, un astfel de interes presupunând ca, prin rezultatul său, acțiunea să îi poată aduce un beneficiu.

În cazul în care un funcționar și‑a retras cererea de transfer al drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea sa în serviciul Uniunii în acord cu instituția în cauză, o eventuală hotărâre care ar anula decizia de respingere a cererii sale de asistență formulată în cadrul cererii sale de transfer al drepturilor de pensie nu îi poate aduce niciun beneficiu administrativ, și aceasta indiferent de aspectul dacă o cerere de asistență introdusă de un funcționar pentru a se apăra împotriva acțiunilor propriei instituții este admisibilă din punct de vedere legal.

În această privință, în lipsa unui interes actual de a exercita acțiunea, nu mai este necesară pronunțarea asupra acesteia.

(a se vedea punctele 33 și 34)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța din 2 decembrie 2013, Pachtitis/Comisia, F‑49/12, EU:F:2013:197, punctul 28 și jurisprudența citată