Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. července 2011 - Coedo Suárez v. Rada

(Věc F-73/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba na náhradu škody - Implicitní zamítavé rozhodnutí návrhu na náhradu škody, následované rozhodnutím, kterým byl uvedený návrh výslovně zamítnut - Opožděnost stížnosti, kterou je třeba předem podat proti implicitnímu zamítavému rozhodnutí - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Angel Coedo Suárez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět

Návrh směřující ke zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítají žádosti směřující k odškodnění žalobce a k náhradě způsobené hmotné a nehmotné újmy

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Rada Evropské unie ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 63.