Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 5. jūlija rīkojums - Coedo Suárez/Padome

(lieta F-73/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Netieši izteikts lēmums noraidīt prasību par zaudējumu atlīdzību, kam seko tiešs lēmums noraidīt minēto prasību - Novēlota iepriekšēja sūdzība par netieši izteiktu noraidošo lēmumu - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Angel Coedo Suárez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - K. Zieleśkiewicz un M. Bauer)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja prasība atlīdzināt zaudējumus un prasība par nodarītā mantiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 301, 06.11.2010., 63. lpp.