Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 iulie 2011 - Coedo Suárez/Consiliul

(Cauza F-73/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Acțiune în despăgubire - Decizie implicită de respingere a cererii de despăgubire, urmată de o decizie explicită de respingere a deciziei menționate - Tardivitatea reclamației prealabile împotriva deciziei implicite de respingere - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: K. Zieleśkiewicz și M. Bauer, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziei pârâtului de respingere a cererii de despăgubire a reclamantului și a cererii de reparare a prejudiciului material și moral suferit.

Dispozitivul ordonanței

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Consiliul Uniunii Europene suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 301, 06/11/10, p. 63