Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 5. julija 2011 - Coedo Suárez proti Svetu

(Zadeva F-73/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Odškodninska tožba - Zavrnitev odškodninskega zahtevka zaradi molka organa, nato odločba o zavrnitvi tega zahtevka - Nepravočasnost predhodne pritožbe zoper zavrnitev zaradi molka organa - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Angel Coedo Suárez (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: K. Zieleśkiewicz in M. Bauer, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za povrnitev škode, in odškodninski zahtevek za povračilo nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Izrek

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Svet Evropske unije nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 301, 6.11.2010, str. 63.