Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

8. prosince 2010

Věc F-77/10

Fernando Arroyo Redondo

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se F. Arroyo Redondo domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2009 nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených v rámci povyšovacího období 2009 do platové třídy AD 10.

Rozhodnutí: Věc F‑77/10, Arroyo Redondo v. Komise, se vyškrtává z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení podle dohody, kterou mezi sebou uzavřeli.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu u Soudu pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)