Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

8. december 2010

Sag F­77/10

Fernando Arroyo Redondo

mod

Europa-Kommissionen

»Forlig — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Fernando Arroyo Redondo har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 20. november 2009 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 10 i forfremmelsesåret 2009.

Udfald: Sag F­77/10, Arroyo Redondo mod Kommissionen, slettes af Rettens register. Parterne bærer sagens omkostninger i henhold til det forlig, der er indgået mellem dem.

      Sammendrag      

Tjenestemænd — søgsmål — forligindgået for Personaleretten — sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)