Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

8. detsember 2010

Kohtuasi F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

versus

Euroopa Komisjon

Kompromiss – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi lepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi lepingule, esitatud hagi, millega F. Arroyo Redondo palub tühistada komisjoni 20. novembri 2009. aasta otsuse, millega hageja jäeti 2009. aasta edutamise raames kandmata palgaastmele AD 10 edutatud ametnike nimekirja.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑77/10: Arroyo Redondo vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt omavahelisele kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)