Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 8. decembra 2010

Zadeva F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero F. Arroyo Redondo predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 20. novembra 2009 o njegovi nevključitvi na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AD 10.

Odločitev:      Zadeva F‑77/10, Arroyo Redondo proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.


Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)