Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 28. juni 2011 – Colart m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-76/10) 1

(Personalesag – årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Philippe Colart m.fl. (Bastogne, Belgien) (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt:Europa-Parlamentet (ved S. Seyr og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler indeholdende tilpasningen af deres vederlag for perioden juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget fra den 1. januar 2010 på grundlag af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-76/10, Colart m.fl. mod Europa-Parlamentet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1     EUT L 301 af 6.11.10, s. 64.