Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 28.6.2011 – Colart ym. v. parlamentti

(Asia F-76/10)1

(Henkilöstö – Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Philippe Colart ym. (Bastogne, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suoritetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä laaditut laskelmat kantajien palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 sekä 1.1.2010 lähtien laaditut palkkalaskelmat.

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-76/10, Colart ym. v. parlamentti, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 301, 6.11.2010. s. 64.