Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 iunie 2011 – Colart și alții/Parlamentul European

(Cauza F-76/10)1

(Funcție publică – Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți – Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Philippe Colart și alții (Bastogne, Belgia) (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Seyr și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a fișelor de regularizare a remunerațiilor reclamanților pentru perioada iulie-decembrie 2009 și a fișelor de remunerație întocmite de la 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-76/10, Colart și alții/Parlamentul European.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 301, 06.11.2010, p. 64.