Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 29. září 2011 – Kimman v. Komise

(Věc F-74/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Článek 43 služebního řádu – Článek 45 služebního řádu – Hodnotící období 2009 – Zařazení do úrovně výkonu – Rozhodnutí o přidělení bodů za povýšení – Hodnotící posudek – Názor ad hoc skupiny– Porušení povinnosti uvést odůvodnění – Žalobní důvod vznesený i bez návrhu – Důkazní břemeno“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a P. Pecho, zmocněnci)

Předmět věci

Žádost o zrušení hodnotícího posudku žalobce za rok 2008

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž čtvrtina nákladů vzniklých E. É. Kimmanovi.

Eugène É. Kimman ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů.

____________

1 Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 63