Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 29. september 2011 – Kimman mod Kommissionen

(Sag F-74/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – vedtægtens artikel 43 – vedtægtens artikel 45 – bedømmelsesåret 2009 – indplacering på et præstationsniveau – afgørelse om tildeling af forfremmelsespoint – bedømmelsesrapport – udtalelse fra ad hoc-gruppen – tilsidesættelse af begrundelsespligten – anbringende fremsat ex-officio – bevisbyrde)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og P. Pecho, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2008

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Eugène Émile Kimmans omkostninger.

Eugène Émile Kimman bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 301 af 6.11.2010, s. 63.