Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus – Kimman versus komisjon

(kohtuasi F-74/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Personalieeskirjade artikkel 43 – Personalieeskirjade artikkel 45 – 2009. aasta hindamine – Tulemustasemele määramine – Otsus anda edutamispunkte – Hindamisaruanne – Ad hoc hindamisrühma arvamus – Põhjendamiskohustuse rikkumine – Kohtu omal algatusel tõstatatud väide – Tõendamiskoormis)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgique) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada hagejale 2008. aasta kohta koostatud hindamisaruanne

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks neljandik E. E. Kimmani kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku E. E. Kimmani kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 301, 6.11.201, lk 63.