Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – Kimman/Comisia

(Cauza F-74/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Articolul 43 du statut – Article 45 du statut – Exercițiul de evaluare 2009 – Încadrarea la un nivel de performanță – Decizie de atribuire a punctelor de promovare – Raport de evaluare – Opinia grupului ad hoc – Încălcarea obligației de motivare – Motiv invocat din oficiu – Sarcina probei)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și P. Pecho, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de notare a reclamantului pentru anul 2008

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Kimman.

Domnul Kimman suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 301, 6.11.2010, p.63.