Language of document :

Жалба, подадена на 2 септември 2010 г. - da Silva Tenreiro/Комисия

(Дело F-72/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

От една страна, искане за отмяна на решението, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за заемането на длъжността "Директор на дирекция "Правосъдие" в Главна дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност", както и на решението, с което се назначава новият директор. От друга страна, искане за отмяна на решението, с което приключва процедурата за заемането на длъжността "Директор на дирекция "Сигурност" в Главна дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност", както и на решението, с което се назначава новият директор.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя за заемането на длъжността "Директор на дирекция "Правосъдие" в Главна дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност", както и на решението, с което се назначава новият директор,

да се отмени решението, с което приключва процедурата за заемането на длъжността "Директор на дирекция "Сигурност" в Главна дирекция "Правосъдие, свобода и сигурност", както и на решението, с което се назначава новият директор,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________