Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 2. septembrī - da Silva Tenreiro/Komisija

(lieta F-72/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja kandidatūra uz E dienesta "Tieslietas" direktora amatu ģenerāldirektorātā "Tiesiskums, brīvība un drošība", kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru. Otrkārt, prasība atcelt lēmumu izbeigt procedūru iecelšanai direktora amatā ĢD TBD.F "Drošība", kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja kandidatūra uz E dienesta "Tieslietas" direktora amatu ģenerāldirektorātā "Tiesiskums, brīvība un drošība", kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru,

atcelt lēmumu izbeigt procedūru iecelšanai direktora amatā ĢD TBD.F "Drošība", kā arī lēmumu iecelt jaunu direktoru,

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________