Language of document :

Talan väckt den 2 september 2010 - da Silva Tenreiro mot kommissionen

(Mål F-72/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgien) (ombud: S. Orlandi, A Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om tjänsten som direktör för direktorat E "rättvisa" i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör. Vidare ogiltigförklaring av beslutet att avsluta förfarandet för tillsättning av direktör för direktorat F "säkerhet" i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens ansökan avseende tjänsten som direktör för direktorat E "rättvisa" i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör,

ogiltigförklara beslutet att avsluta förfarandet för tillsättning av direktör för direktorat F "säkerhet" i generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet, och beslutet att utnämna ny direktör,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________