Language of document :

Žaloba podaná dne 9. září 2010 - Kimman v. Komise

(Věc F-74/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotícího posudku žalobce za rok 2008.

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící posudek žalobce za rok 2008;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________