Language of document :

2010. szeptember 10-én benyújtott kereset - Colart és társai kontra Parlament

(F-76/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Philippe Colart (Bastogne, Belgium) és társai (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek 2009. júliusa és 2009. decembere közötti időszakra vonatkozó, illetményelszámolást kiigazító lapjainak, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 2010. január 1-je óta kiállított illetményelszámoló lapok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az RG 2009 illetményelszámoló lapokat (a 2009. július-2009. december közötti kiigazítás hátralékai), a 2010. januári és azt követő illetményelszámoló lapokat annyiban, amennyiben azok a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján 3,70 %-os korrekciós együttható helyett 1,85 %-os együtthatót alkalmaznak, fenntartva azonban ezen illetményelszámoló lapok joghatásait a személyzeti szabályzat 65. és 65a. cikkének valamint a személyzeti szabályzat XI. melléklete 1. és 3. cikkének helyes alkalmazásával elkészített új illetményelszámoló lapok elfogadásáig;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________