Language of document :

Acțiune introdusă la 3 septembrie 2010 - Coedo Suárez/Consiliul

(Cauza F-73/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot şi C. Bernard Glanz, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de respingere a cererii de despăgubire a reclamantului şi a cererii de reparare a prejudiciului material şi moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de respingere a cererii de despăgubire a reclamantului şi, în măsura în care este necesar, a deciziei AIPN de respingere a reclamaţiei;

În ceea ce priveşte repararea prejudiciului material, obligarea pârâtului la plata provizorie a unei sume fixe şi ex aequo et bono în valoare de 450 000 de euro, majorată cu dobânzi de întârziere la valoarea stabilită prin lege, aplicate de la data pronunţării hotărârii;

În ceea ce priveşte repararea prejudiciului moral, obligarea pârâtului, cu titlu principal, să reabiliteze reclamantul în mod corespunzător şi să îi plătească suma simbolică de un euro sau, în subsidiar, să îi plătească provizoriu o sumă fixă şi ex aequo et bono în valoare de 300 000 de euro, majorată cu dobânzi de întârziere la valoarea stabilită prin lege, aplicate de la data pronunţării hotărârii;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________