Language of document :

2010 m. rugsėjo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Scheefer prieš Parlamentą

(Byla F-75/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Séverine Scheefer (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato C. L'Hote-Tissier

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Atsakovo sprendimų, kuriais atsisakyta priimti motyvuotą sprendimą dėl ieškovės teisinės padėties ir kuriais ieškovės laikinąją darbo sutartį galiausiai atsisakyta perkvalifikuoti į neterminuotą darbo sutartį pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio 1 dalį, panaikinimas ir ieškovės patirtos žalos atlyginimas.

Ieškovės reikalavimai

Sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas sprendimas byloje F-105/09, kurią šiuo metu nagrinėja Europos Sąjungos tarnautojų teismas.

Jei nebūtų patenkintas pirmasis reikalavimas, panaikinti 2010 m. vasario 11 d. ir 2010 m. birželio 10 d. sprendimus, kuriais Parlamentas, tiesiog pateikdamas nuorodą į savo 2009 m. spalio 12 d. laišką, atsisakė priimti motyvuotą sprendimą dėl ieškovės teisinės padėties ir kuriais nepaisant dviejų vienas kitą sekusių sutarties pratęsimų galiausiai buvo atsisakyta ieškovės laikiną darbo sutartį perkvalifikuoti neterminuota sutartimi.

Panaikinti 2009 m. vasario 12 d. Parlamento sprendimą.

Panaikinti 2009 m. spalio 12 d. Parlamento sprendimą.

Panaikinti pirminės sutarties teisinį kvalifikavimą ir tai, kad ji galioja iki 2009 m. kovo 31 d.

Atitinkamai ieškovės darbo sutartį perkvalifikuoti neterminuota.

Priteisti neturtinę žalą, ieškovės patirtą dėl Europos Parlamento veiksmų.

Jei nebūtų patenkinti pirmiau nurodyti reikalavimai ir jei Tarnautojų teismas padarytų neįtikėtiną išvadą, kad nepaisant susiformavusio neterminuotų darbo santykių šie santykiai nutrūko, nors taip nėra, priteisti nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto sutartinių santykių nutraukimo.

Nepatenkinus ir šio reikalavimo ir jei Tarnautojų teismas padarytų neįtikėtiną išvadą, kad perkvalifikavimas neįmanomas, nors taip nėra, priteisti žalą, kurią ieškovė patyrė dėl neteisėtų Europos Parlamento veiksmų.

Palikti ieškovei visas kitas teises, teisės gynimo būdus, pagrindus ir veiksmus, visų pirma kiek tai susiję su nuostolių, susijusių su patirta žala, priteisimu iš Europos Parlamento.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________