Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. prosince 2010 - Arroyo Redondo v. Komise

(Věc F-77/10)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda prvního senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 65.