Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta' Diċembru 2010 - Arroyo Redondo vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-77/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 301, 06.11.2010, p. 65.