Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 8 decembrie 2010 - Arroyo Redondo/Comisia

(Cauza F-77/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 301, 6.11.2010, p. 65.