Language of document :

Üldkohtu 26. veebruari 2019. aasta otsus – Fútbol Club Barcelona versus komisjon

(kohtuasi T-865/16)1

(Riigiabi – Hispaania ametiasutuste antud abi teatavatele professionaalsetele jalgpalliklubidele – Tulumaksu eelismäär, mida kohaldatakse klubidele, kellel on õigus tegutseda mittetulundusüksuse vormis – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks – Asutamisvabadus – Eelis)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco ja C. Iglesias Megías, hiljem advokaadid J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset ja A. Sellés Marco)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Luengo, B. Stromsky ja P. Němečková)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindajad: A. Gavela Llopis ja J. García-Valdecasas Dorrego, hiljem A. Gavela Llopis)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 4. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/2391 riigiabi nr SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) kohta, mida Hispaania on andnud teatavatele jalgpalliklubidele.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 4. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/2391 riigiabi SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) kohta, mida Hispaania andis teatavatele jalgpalliklubidele.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Fútbol Club Barcelona kohtukulud.

Jätta Hispaania Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 30, 30.1.2017.