Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.2.2019 – Fútbol Club Barcelona v. komissio

(asia T-865/16)1

(Valtiontuki – Espanjan viranomaisten eräille jalkapalloseuroille myöntämä tuki – Edullisempi tuloverokanta, jota sovelletaan seuroihin, jotka voivat valita oikeudelliseksi muodokseen voittoa tavoittelemattoman yhteisön – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Sijoittautumisvapaus – Etu)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Espanja) (edustajat: asianajajat J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco ja C. Iglesias Megías)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Luengo, B. Stromsky ja P. Němečková)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: aluksi A. Gavela Llopis ja J. García-Valdecasas Dorego, sitten A. Gavela Llopis)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuvasta vaatimus valtiontuesta SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), jonka Espanja on toteuttanut eräiden jalkapalloseurojen hyväksi, 4.7.2016 annetun komission päätöksen (EU) 2016/2391 (EUVL 2016, L 357, s. 1) kumoamiseksi

Tuomiolauselma

Valtiontuesta SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), jonka Espanja on toteuttanut eräiden jalkapalloseurojen hyväksi, 4.7.2016 annettu komission päätös (EU) 2016/2391 kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Fútbol Club Barcelonalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Espanjan kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 30, 30.1.2017.