Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 1. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-461/13)1

(Predhodno odločanje – Okolje – Ukrepi Evropske unije na področju vodne politike – Direktiva 2000/60/ES – Člen 4(1) – Okoljski cilji, kar zadeva površinske vode – Poslabšanje stanja telesa površinske vode – Projekt ureditve plovne poti – Obveznost držav članic, da ne odobrijo projekta, ki lahko povzroči poslabšanje stanja telesa površinske vode – Odločilna merila za presojo, ali je stanje telesa vode poslabšano)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Ob udeležbi: Freie Hansestadt Bremen

Izrek

Člen 4(1)(a), od (i) do (iii), Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike je treba razlagati tako, da morajo države članice – razen če se podeli izjema – zavrniti izdajo dovoljenja za posamezen projekt, če lahko povzroči poslabšanje stanja telesa površinske vode ali če lahko na dan, ki je v skladu s to direktivo odločilen, ogrozi doseganje dobrega stanja te vode ali njenega dobrega ekološkega potenciala in dobrega kemijskega stanja.Pojem „poslabšanje stanja“ telesa površinske vode v členu 4(1)(a)(i) Direktive 2000/60 je treba razlagati tako, da gre za poslabšanje, če se stanje vsaj enega od elementov kakovosti v smislu Priloge V k tej direktivi poslabša za en razred, čeprav to poslabšanje ne pomeni poslabšanja razvrstitve telesa površinske vode v celoti. Če pa je zadevni element kakovosti v smislu te priloge že v najnižjem razredu, pa vsakršno poslabšanje tega elementa pomeni „poslabšanja stanja“ telesa površinske vode v smislu tega člena 4(1)(a)(i).

____________

1 UL C 352, 30.11.2013.