Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Αυστρία) στις 28 Απριλίου 2021 – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. κατά Republik Österreich και Bundesbeschaffung GmbH

(Υπόθεση C-274/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesverwaltungsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Καθών: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποτελεί μια διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/665/ΕΚ 1 , όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ 2 , για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η οποία στην Αυστρία προβλέπεται και ενώπιον του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου), με την οποία μπορεί να διαταχθεί ακόμη και π.χ. προσωρινή απαγόρευση συνάψεως συμφωνιών πλαισίων ή συμβάσεων προμήθειας, διαφορά που αφορά αστική και εμπορική υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/20123 ; Αποτελεί μια τέτοια διαδικασία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το παρόν ερώτημα τουλάχιστον αστική υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 81, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ); Αποτελεί η διαδικασία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/666/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ, διαδικασία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012;

Έχει η αρχή της ισοδυναμίας, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι απονέμει στους ιδιώτες υποκειμενικά δικαιώματα έναντι του κράτους μέλους και απαγορεύει την εφαρμογή αυστριακών εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες το δικαστήριο, πριν αποφανθεί επί αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/665/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ, πρέπει να ερευνήσει το είδος της διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως και την (εκτιμώμενη) αξία της συμβάσεως, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς προσβαλλομένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών συνάψεως δημοσίας συμβάσεως και έχουν προσβληθεί και, κατά περίπτωση, και τα τμήματα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από τον πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος του δικαστηρίου διάταξη συμπληρώσεως προκειμένου να καταβληθούν εκ των υστέρων τα τέλη και, σε περίπτωση μη καταβολής τους, να επιβληθούν τα τέλη για τη διαδικασία, εφόσον έχει απολεσθεί οποιαδήποτε άλλη αξίωση, πριν ή το αργότερο ταυτόχρονα με την απόρριψη της αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από το αρμόδιο για την προσφυγή τμήμα του δικαστηρίου λόγω της μη εκ των υστέρων καταβολής τους, όταν αντιθέτως στις (λοιπές) αστικές υποθέσεις στην Αυστρία, όπως π.χ. στις αγωγές αποζημιώσεως ή παραλείψεως λόγω παραβάσεως των κανόνων του ανταγωνισμού, η μη καταβολή των τελών δεν εμποδίζει την έκδοση αποφάσεως επί αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που έχει συνυποβληθεί με την αγωγή, ανεξάρτητα από το αν οφείλονται ακόμη κάποια τέλη για την παροχή έννομης προστασίας, ενώ η μη καταβολή κατ’ αποκοπήν τελών δεν εμποδίζει τα πολιτικά δικαστήρια να αποφανθούν επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων η οποία δεν συνυποβάλλεται με αγωγή και, κατά περαιτέρω σύγκριση, στην Αυστρία η μη καταβολή τελών προσφυγής στην περίπτωση προσφυγών κατά διοικητικών αποφάσεων ή τελών προσφυγής ή αναιρέσεως για ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων ενώπιον του Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικού Δικαστηρίου, Αυστρία) ή του Verwaltungsgerichtshof (Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, Αυστρία) δεν συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ελλείψει καταβολής των τελών ούτε συνεπάγεται ότι π.χ. στις εν λόγω διαδικασίες προσφυγής και αναιρέσεως, αιτήσεις για τη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν;

2.1.    Έχει η αρχή της ισοδυναμίας, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρμογή αυστριακών εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες πριν αποφανθεί επί αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ, ο πρόεδρος του τμήματος, ως μονομελές δικαστήριο, πρέπει σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί λιγότερα κατ’ αποκοπήν τέλη να εκδώσει διάταξη συμπληρώσεώς τους και ότι το εν λόγω μονομελές δικαστήριο πρέπει να απορρίψει την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων λόγω μη καταβολής των τελών, όταν αντιθέτως στις αστικές αγωγές στην Αυστρία σε περίπτωση αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων που συνυποβάλλεται με αγωγή δεν οφείλεται σύμφωνα με τον Gerichtsgebührengesetz (νόμο περί δικαστικών τελών) πέραν [του τέλους] της αγωγής στον πρώτο βαθμό κανένα επιπρόσθετο κατ’ αποκοπήν τέλος και ακόμη και στην περίπτωση αιτήσεων χορηγήσεως ανασταλτικού αποτελέσματος οι οποίες συνυποβάλλονται με προσφυγή κατά αποφάσεως ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, με αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Verwaltungsgerichtshof (Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου) ή με προσφυγή ενώπιον του Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικού Δικαστηρίου) και έχουν λειτουργικά τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό έννομης προστασίας με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν οφείλεται αυτοτελές τέλος για τις εν λόγω επικουρικές αιτήσεις χορηγήσεως ανασταλτικού αποτελέσματος;

Έχει η απαίτηση κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/24/EE4 , να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν και με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι αυτή η επιταγή για μη καθυστέρηση απονέμει υποκειμενικό δικαίωμα για την αμελλητί έκδοση αποφάσεως επί αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και απαγορεύει την εφαρμογή αυστριακών εθνικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες το δικαστήριο ακόμη και σε περίπτωση αδιαφανών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως πρέπει, πριν αποφανθεί επί αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία επιδιώκεται να αποτραπεί η σύναψη περαιτέρω συμβάσεων προμηθειών από την αναθέτουσα αρχή, ακόμη και αν αυτό δεν επηρεάζει τη λήψη της αποφάσεως, να ερευνήσει το είδος της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και την (εκτιμώμενη) αξία της συμβάσεως, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς προσβαλλομένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και έχουν προσβληθεί ή πρέπει να προσβληθούν και, κατά περίπτωση, και τα τμήματα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από τον πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος του δικαστηρίου διάταξη συμπληρώσεως προκειμένου τα τέλη να καταβληθούν εκ των υστέρων και σε περίπτωση μη καταβολής τους, τα τέλη για τη διαδικασία να επιβάλλονται κατά της αιτούσας, εφόσον έχει απολεσθεί οποιαδήποτε άλλη αξίωση, πριν ή το αργότερο ταυτόχρονα με απόρριψη της αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από το αρμόδιο για την προσφυγή τμήμα του δικαστηρίου λόγω της μη εκ των υστέρων καταβολής τους;

Έχει το δικαίωμα για δίκαιη δίκη ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη 5 , λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι απονέμει υποκειμενικά δικαιώματα στους ιδιώτες και απαγορεύει την εφαρμογή αυστριακών εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες το δικαστήριο, ακόμη και αν αυτό δεν επηρεάζει τη λήψη της αποφάσεως, ακόμη και σε περίπτωση αδιαφανών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως πρέπει, πριν αποφανθεί επί αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία επιδιώκεται να αποτραπεί η σύναψη περαιτέρω συμβάσεων προμηθειών από την αναθέτουσα αρχή, να ερευνήσει το είδος της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και την (εκτιμώμενη) αξία της συμβάσεως, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς προσβαλλομένων αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και έχουν προσβληθεί ή πρέπει να προσβληθούν ή, κατά περίπτωση, και τα τμήματα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί από τον πρόεδρο του αρμόδιου τμήματος του δικαστηρίου διάταξη συμπληρώσεως προκειμένου τα τέλη να καταβληθούν εκ των υστέρων και σε περίπτωση μη καταβολής τους τα τέλη για τη διαδικασία να επιβάλλονται κατά της αιτούσας, εφόσον έχει απολεσθεί οποιαδήποτε άλλη αξίωση, πριν ή το αργότερο ταυτόχρονα με απόρριψη της αιτήσεως για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από το αρμόδιο για την προσφυγή τμήμα του δικαστηρίου λόγω της μη εκ των υστέρων καταβολής τους;

Έχει η αρχή της ισοδυναμίας, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι απονέμει στους ιδιώτες υποκειμενικά δικαιώματα έναντι του κράτους μέλους και απαγορεύει την εφαρμογή αυστριακών εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση μη καταβολής κατ’ αποκοπήν τελών για την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά την έννοια της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ένα (μόνον) τμήμα διοικητικού δικαστηρίου ως δικαιοδοτικό όργανο πρέπει να επιβάλει κατ’ αποκοπήν τέλος (γεγονός που συνεπάγεται περιορισμένη δυνατότητα έννομης προστασίας για τον υπόχρεο στην καταβολή του τέλους), ενώ, αντιθέτως, τα τέλη για την αγωγή, τα ασφαλιστικά μέτρα και τα ένδικα μέσα στη διαδικασία των αστικών υποθέσεων επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί με απόφαση δυνάμει του Gerichtliches Einbringungsgesetz (νόμου περί δικαστικών εισφορών) και τα τέλη των ενδίκων μέσων στο διοικητικό δίκαιο για προσφυγές ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου, καθώς και ενώπιον του Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικού Δικαστηρίου) ή τα τέλη αιτήσεων αναιρέσεως για αναιρέσεις ενώπιον του Verwaltungsgerichtshof (Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου) κατά κανόνα επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί με απόφαση φορολογικής αρχής, κατά της οποίας (δηλ. της αποφάσεως επιβολής τελών) μπορεί πάντα να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου και στη συνέχεια εκ νέου αναίρεση ενώπιον του Verwaltungsgerichtshof (Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου) ή προσφυγή ενώπιον του Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικού Δικαστηρίου);

Έχει το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με έναν μόνο οικονομικό φορέα σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αποτελεί τη σύναψη συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 2α, παράγραφος 2, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ;

6.1.    Έχει η περιλαμβανόμενη στο άρθρο 33, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24/ΕΕ διατύπωση «οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο» την έννοια ότι υφίσταται σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία πλαίσιο όταν η αναθέτουσα αρχή συνάπτει μία μοναδική σύμβαση που ρητά βασίζεται στη συναφθείσα συμφωνία πλαίσιο; Ή έχει το προαναφερθέν χωρίο «οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο» την έννοια ότι όταν η συνολική ποσότητα της συμφωνίας πλαισίου έχει ήδη εξαντληθεί κατά την έννοια της αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-216/176 , σκέψη 64, δεν υφίσταται πλέον σύμβαση που να βασίζεται στην αρχικώς συναφθείσα συμφωνία πλαίσιο;

Έχει το δικαίωμα για δίκαιη δίκη ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρμογή διατάξεως σύμφωνα με την οποία η αναφερομένη στη διαφορά που άπτεται του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στη διαδικασία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών και να προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων –διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα εκδόσεως ερήμην αποφάσεως σε βάρος της– όταν τα μέλη των οργάνων διοικήσεως ή οι υπάλληλοι της εν λόγω αναθέτουσας αρχής, που πρέπει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες για την αναθέτουσα αρχή, εκτίθενται με τον τρόπο αυτόν στον κίνδυνο ενδεχόμενης αυτοενοχοποιήσεως μέσω της παροχής των πληροφοριών ή της προσκομίσεως των εγγράφων;?

Έχει η απαίτηση κατά το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ, να διεξάγεται η διαδικασία των προσφυγών προπαντός αποτελεσματικά, λαμβανομένου επιπροσθέτως υπόψη του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι οι εν λόγω διατάξεις απονέμουν υποκειμενικά δικαιώματα και απαγορεύουν την εφαρμογή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες εναπόκειται στον αιτούντα την παροχή έννομης προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων να αναφέρει στη σχετική αίτησή του τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και τη συγκεκριμένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ακόμη και όταν ο εν λόγω αιτών δεν γνωρίζει κατά κανόνα στην περίπτωση διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως πόσες αδιαφανείς διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως έχει διεξάγει η αναθέτουσα αρχή και πόσες αποφάσεις αναθέσεως έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιό τους;

Έχει η απαίτηση για δίκαιη δίκη ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι η εν λόγω διάταξη απονέμει υποκειμενικά δικαιώματα και απαγορεύει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες εναπόκειται στον προσφεύγοντα αιτούντα την παροχή έννομης προστασίας να αναφέρει στην αίτησή του για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως και τη συγκεκριμένη αυτοτελώς προσβαλλόμενη και προσβληθείσα απόφαση αναθέσεως, ακόμη και όταν ο εν λόγω αιτών δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά κανόνα στην περίπτωση αδιαφανούς για εκείνον διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως πόσες αδιαφανείς διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως έχει διεξάγει η αναθέτουσα αρχή και πόσες αποφάσεις αναθέσεως έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιό τους;

Έχει η απαίτηση για δίκαιη δίκη ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την έννοια ότι η εν λόγω διάταξη απονέμει υποκειμενικά δικαιώματα και απαγορεύει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες εναπόκειται στον αιτούντα την παροχή έννομης προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων να καταβάλει κατ’ αποκοπήν τέλη, το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων, διότι ο αιτών σε περίπτωση αδιαφανούς για εκείνον διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά κανόνα εάν και πόσες αδιαφανείς διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως έχει διεξάγει η αναθέτουσα αρχή, την εκτιμώμενη αξία συμβάσεως, καθώς και πόσες αυτοτελώς προσβαλλόμενες αποφάσεις αναθέσεως έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιό τους;

____________

1     Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ΕΕ 1989, L 395, σ. 33).

2     Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ 2014, L 94, σ. 1).

3     Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).

4     Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ 2014, L 94, σ. 65).

5 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2012, C 326, σ. 391).

6     Απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust και Coopservice, EU:C:2018:1034.